Auto-pédestre Bettborn

Informations sur le sentier autopédestre sur le géoportail national :

» sentier autopédestre Bettborn

Guttland Trail Siwe Brécke Wee (ancien auto-pédestre Reimberg)

Afin d’améliorer la qualité du réseau de sentiers de randonnée dans la région du Guttland, l’auto-pédestre Reimberg a été remplacé par le sentier de qualité « Guttland Trails Siwe Brécke-Wee », qui est balisé à vue dans les deux directions. L’installation de panneaux de repérage permet de mieux estimer les distances. Le nom et le marquage ont changé, mais l’itinéraire reste le même.

Siwe Brécke-Wee

Trails Luxembourg

Circuit Josy Barthel

Am Kader vum Pilot projet « Préizerdaul Aktiv » konnt 2006 di nei Mulchpist « Circuit Josy Barthel » zu Rëmmereg ageweit ginn. Hei fannen d’Leefer op 2,2 km optimal Bedingungen hirem Lieblingssport nozegoen an dëst an enger intakter Landschaft duerch ee schéine Buchebësch iwwer Brécken a laanscht Weieren.  20xx gouf och eng Erweiderung vum Circuit an Ugrëff geholl, sou dat de Parcours kann op bis zu 3,xx km verlängert ginn. Weem dat nach ze kuerz oder ze einfach ass, dee kann och op dem « Trail Siwe Brécke Wee » seng Fitness ënner Beweis stellen…

Circuit et Musée Michel Lucius

Sidd Dir un enger Besichtegung interesséiert, da renseignéiert Iech op der Gemeng :

Desweideren ass ouni Umeldung  all 1. Sonnden am Mount eng Visite guidée vun 10h30-11h30 méiglech mam Guide Jos Bormann
Aires de jeux
Piste de Pétanque

Och fir di Leit di sech sportlech manner wëllen usträngen mee de soziale Kontakt ëmsou méi schätzen, ass eng Pétanques Piste idealwinklaughing

Terrain de Beachvolleyball

Eng weider sportlech Aktivitéit ass zanter 2022 am Zentrum vum Duerf méiglech. Hei gouf dee neie Beachvolleyball Terrain pünktlech am Juni fir d’Nuit du Sport ageweit.

Centre culturel « op der Fabrik »

M. Claude van Wissen

Mobile: 621 141 629
horaires sur rendez-vous
Adresse:

3, al Strooss
L-8611 Platen

Hall des sports « op der Fabrik »

M. Claude van Wissen

Mobile: 621 141 629
horaires sur rendez-vous
Adresse:

3, al Strooss
L-8611 Platen

Dernière modification le 25/04/2024
Aller au contenu principal